Spoznajme sa!

Vizitka

Realitný právnik

Mgr. et Mgr. Andrea Bubelíny, MBA

Ak sa v realitnom svete človek stane úspešným, tak si s odstupom času uvedomí, že je to kvôli jeho vnútorným postojom, presvedčeniam, nastaveniam a neustálemu osobnostnému rastu pre výzvy a prekážky, ktoré dennodenne prichádzajú. Volám sa Andrea Bubelíny a realitnou právničkou a maklérkou som sa stala pred niekoľkými rokmi. Pre realitný sektor som sa pred rokmi rozhodla z dvoch hlavných dôvodov. Prvý bol ten, že ma neskutočne baví obchod a priamy kontakt s ľuďmi. Druhým dôvodom bola skutočnosť, že na tento sektor sú kladené minimálne podmienky pre jeho výkon, čo ohrozuje nielen predávajúceho, ak svoj obchod zverí do rúk neskúsenému realitnému maklérovi, ale aj kupujúceho, ak nehnuteľnosť kupuje od neserióznej realitnej kancelárie. Oba tieto dôvody boli u mňa rozhodujúce preto, aby som sa venovala realitnému právu a obchodu. A ostávam pri ňom naďalej, lebo je to profesionálna oblasť s veľkým dopadom na kvalitu života každého jedného človeka.

Mám úspešne ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa na dvoch štátnych vysokých školách; obe som študovala dennou formou. V roku 2006 som ukončila štúdium v jazykovednom odbore Slovenský jazyk a literatúra na Fakulte humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a v roku 2013 v odbore Právo na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Titul MBA som získala o rok neskôr na Univerzite vo Varšave.

Každý môj realitný obchod je pre mňa jedinečný a každá nehnuteľnosť má svoj vlastný príbeh. Robím referenčný biznis a myslím si, že mi to funguje preto, lebo sa snažím vnímať predstavy, myšlienky, potreby a očakávania svojich klientov. Najväčšiu radosť mám vtedy, keď veci do seba prirodzene a dokonale zapadnú. Keď si nehnuteľnosť nájde toho pravého majiteľa a on svoj ideálny domov alebo správnu investíciu. Starám sa o každý predaj nehnuteľnosti v tom najvyššom nadštandarde či už sa jedná o malý byt alebo luxusný rodinný dom.