Predať nehnuteľnosť

Myslíte si, že je jednoduché DOBRE predať nehnuteľnosť?

Na túto otázku by som Vám odpovedala tak, že to závisí od toho, KTO ju predáva. Možno si poviete: ,,Nepotrebujem realitnú kanceláriu, nehnuteľnosť si predám sám.“ Existuje cca 10% nehnuteľností, ktoré sa ľahko predávajú. Zvyšných 90% závisí od skúseností realitnej kancelárie, konkrétne od osobnostných predpokladov, vzdelania, osobných skúseností a obchodných zručností konkrétneho makléra, teda predajcu.

V minulosti sa nehnuteľnosti predávali iným spôsobom, ako je tomu teraz. Musím konštatovať, že výrazne sa zmenilo aj chovanie zákazníkov, teda kupujúcich. Zmenil sa trh ako taký – predajné techniky a vôbec jednotlivé prezentačné možnosti. Z tohto dôvodu je potreba obchodovať s nehnuteľnosťami iná, a teda oveľa šikovnejšie, ako kedykoľvek predtým. Jedno však ostáva pre VÁS ako predávajúceho, rovnaké: Nájsť pre vašu nehnuteľnosť v optimalizovanom čase takého kupujúceho, ktorý je ochotný zaplatiť tú najvyššiu možnú trhovú cenu, a to bez zbytočného zaťažovania Vás s každodennými obhliadkami a zjednávaním z ceny nehnuteľností smerom nadol. Ako to zabezpečiť? Podpisom exkluzívnej zmluvy, čo znamená, že vašu nehnuteľnosť bude predávať jedna realitná kancelária, ktorá je podľa vášho názoru TÁ NAJLEPŠIA. Prečo? Lebo čím viac realitných kancelárií má v ponuke vašu nehnuteľnosť, tým viac sa znižuje jej trhová cena. Potencionálni kupujúci majú potom dojem (ak máte svoju nehnuteľnosť v ponuke viacerých realitných kancelárií), že ju chcete rýchlo predať, lebo (1) potrebujete peniaze – a vedia tak tlačiť cenu nadol alebo (2) s nehnuteľnosťou nie je niečo OK, a teda majú za to, že sú na nej právne či faktické vady.

Bližšie informácie a popis o výhodách/nevýhodách exkluzívneho/neexkluzívneho predaja sa dočítate na našej stránke v sekcii s názvom: EXKLUZÍVNA ZMLUVA.

Čo ponúkame?

Tie najprofesionálnejšie služby, ktoré pozostávajú z/zo:

 • dobrého mena realitnej kancelárie, ktorá pôsobí na trhu už viac ako 7 rokov,
 • spokojnosti a odporúčaní klientov, ktorým sme zabezpečili kúpu alebo predaj nehnuteľnosti,
 • kvalitnej fotodokumentácie nehnuteľností,
 • video prehliadky nehnuteľností,
 • správneho opisu a popisu nehnuteľností,
 • stanovenia reálnej a výhodnej ceny nehnuteľností,
 • umiestnenia ponuky nehnuteľnosti na najznámejšie slovenské web-stránky a portály,
 • zabezpečenie hypotekárneho úveru a finančného poradenstva (spolupracujeme s celým tímom hypotekárnych špecialistov, ktorí nájdu banku vhodnú pre Vás s tou najlepšou ponukou, a teda nehľadajú klientov vhodných pre určitú banku),
 • zabezpečenie a vypracovanie zmluvnej dokumentácie (spolupracujeme s celým tímom advokátov, a teda zmluvy vypracovávajú ľudia s ukončeným vzdelaním v oblasti práva),
 • právne poradenstvo,
 • zabezpečenie vypracovania znaleckých posudkov,
 • zabezpečenie overenia podpisov,
 • zabezpečenia vybavovania náležitostí a podaní na katastri nehnuteľností,
 • kompletná starostlivosť a servis o klienta 24 hod. denne, a teda aj cez víkendy a sviatky (sme pre klientov k dispozícií neustále).

Koľko stojí spolupráca s našim kvalitným maklérom?

Spolupráca s kvalitným maklérom pri predaji nehnuteľnosti je stanovená väčšinou percentuálnou čiastkou z konečnej kúpnej ceny a jej výška sa pohybuje od 2% do 5 %. Môže to byť ale individuálne, nakoľko ide o dohodu zmluvných strán. Pri prenájme nehnuteľností je to výška jedného mesačného nájmu, ktoré hradí z jednej polovice prenajímateľ a z druhej polovice nájomca.

Treba si uvedomiť, že na službách realitného makléra nie je dobré šetriť alebo dávať ponuku do viacerých realitných kancelárií, nakoľko to výrazným spôsobom ovplyvňuje úroveň a kvalitu prezentácie, marketing ponuky, čo v konečnom dôsledku znamená predĺženie doby predaja a znižovanie kúpnej ceny.

Je lepší a kvalitnejší ten maklér, ktorý má v ponuke veľa nehnuteľností?

Takéhoto makléra si samozrejme môžete vybrať, otázka však spočíva v tom, do akej miery je takýto maklér schopný aktívne sa venovať svojim klientom a zákazkám. V dnešnej dobe pri predaji väčšiny nehnuteľností nestačí ich len nafotiť, opísať a zavesiť inzerát na internet, ako tomu bolo kedysi. Dnes je oveľa dôležitejší prístup makléra po celú dobu obchodu. Konkrétne našej kancelárií záleží na kvalite vybavenia jednotlivých klientov, nie kvantite zákaziek.

Akou formou spolupracujeme s predávajúcim a kupujúcim?

Spolupracuje formou exkluzívnej a neexkluzívnej zmluvy. Našim klientov nechávame priestor na to, aby sa rozhodli samy. Vysvetlíme im jednotlivé možnosti – výhody/nevýhody – a samy sa rozhodnú, ktorú formu chcú preferovať. Všeobecne je však známy fakt, že pokiaľ chcete úspešne predať nehnuteľnosť čo najrýchlejšie a za najvyššiu cenu, je potrebné dohodnúť sa s konkrétnou realitnou kanceláriou na podpise exkluzívnej zmluvy. Exkluzívna spolupráca motivuje každého makléra oveľa viac k úspešnému predaju či prenájmu. Takýto maklér venuje exkluzívnej spolupráci a prezentácií nehnuteľnosti oveľa viac finančných prostriedkov i času, čo sa pozitívne odrazí vo výške kúpnej ceny a doby realizácie predaja.

Bližšie informácie a popis o výhodách/nevýhodách exkluzívneho/neexkluzívneho predaja sa dočítate na našej stránke v sekcii s názvom: EXKLUZÍVNA ZMLUVA.

Aké máme skúsenosti so servermi, ktoré ponúkajú, že si klient môže nehnuteľnosť predať sám?

Najlepšie je uviesť skúsenosti toho, kto si to vyskúšal. A to sú niektorí moji klienti. Ja sama s týmto skúsenosti nemám, a teda aj keď boli časy, keď som nepracovala s realitami, spolupracovala som pri kúpe nehnuteľnosti s odborníkmi. Prečo? Lebo keď je človek chorý, ide za doktorom. Nestanoví si diagnózu od MUDr. Google.

Skúsenosti klientov neboli pozitívne. Ich očakávanie bolo, že si predajú nehnuteľnosť samy bez spolupráce s realitnou kanceláriou, lebo žiadneho kvalitného realitného makléra nepoznali. Po vložení svojej nehnuteľnosti na tieto servery im začali volať jednotlivé realitné kancelárie, ale bohužiaľ, ani jeden priamy záujemca. Zaťažovalo ich dvíhať telefón (nakoľko to bolo počas pracovnej doby) a každému maklérovi oznamovať, že si to chcú predať samy. Potom mali niekoľko záujemcov cez jednotlivé realitné kancelárie – obhliadky nehnuteľnosti sa konali vo večerných hodinách. Po čase, keď ich to začalo otravovať a  naberať neúnosné hranice, začali hľadať na základe doporučení od svojich známych takú realitnú kanceláriu, na ktorú sa môžu na 100% spoľahnúť – čo sa týka právneho a faktického stavu nehnuteľnosti i právneho vypracovania zmlúv, a tak sa dostali k nám. My sme nehnuteľnosti predali za reálne ceny pre obe strany bez nadmerného zaťažovania ohliadkami, a ako bonus mali právne poradenstvo ku kúpnej zmluve v rozsahu 1 a 1/2 hod. osobitne vysvetlené tak, aby presne vedeli a chápali, čo podpisujú.

 

S úctou a pozdravom

Mgr. et Mgr. Andrea Hagarová, MBA

Vedúca realitnej kancelárie
Konateľ spoločnosti
info@nehnutelnostibb.sk
www.nehnutelnostibb.sk
0911 933 903