Stavebný pozemok na výstavbu priemyselnej haly s príslušenstvom, Banská Bystrica

75 € eur/m2

Popis nehnuteľnosti

Spoločnosť NEHNUTELNOSTI BB ponúka na predaj stavebný pozemok v priemyselnom parku v Banskej Bystrici, časť Šalková. Pozemok má 6.447 m2 a je vhodný na výstavbu priemyselnej haly s príslušenstvom.

Pozemok sa nachádza v novo vytvorenej priemyselnej časti mesta; smer Banská Bystrica – Brezno. K pozemku je vybudovaná nová príjazdová asfaltová cesta, chodníky, osvetlenie a kanalizácia. V bezprostrednej blízkosti pozemku sa nachádzajú pozemky, na ktorých stoja priemyselné haly so zameraním na stavebníctvo, stavebno-zámočnícke súčiastky, prepravu osôb, stolársku výboru, klampiarstvo, farmaceutický priemysel, IT techniku, výrobu paliet, likvidáciu odpadov, výrobu súčiastok do automobilov či prenájom priestorov.

Súčasťou ceny predaja je aj projektová dokumentácia s príslušnými stavebnými a kolaudačnými rozhodnutiami, ktoré sú v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou, ktorá rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia. Projektová dokumentácia zastrešuje:

–          Hlavný objekt

–          Vnútro-areálovú prípojku vody

–          Vnútro-areálovú prípojku dažďovej kanalizácie

–          Vnútro-areálovú prípojku splaškovej kanalizácie

–          Kopanú studňu

–          Vnútro-areálovú prípojku plynu

–          Vnútro-areálovú prípojku NN elektrickej energie

–          Trafostanicu a VN prípojku

–          Vonkajšie osvetlenie

–          Prístrešok pre osobné automobily

–          Oplotenie a spevnené plochy

Dopyt po tejto lokalite je veľký, nakoľko ide o priemyselnú oblasť s bezproblémovým napojením sa na rýchlostnú komunikáciu R1 (cca 2 km od pozemku).

 Fotografie znázorňujú aktuálnu aj vizuálnu situáciu pozemku podľa projektovej dokumentácie. Právny servis a hypotekárne poradenstvo, resp. vybavenie hypotéky je taktiež v cene nehnuteľnosti.

Ak Vás ponuka oslovila alebo máte záujem o doplňujúce otázky, volajte.

 AJ VAŠA NEHNUTEĽNOSŤ SA DÁ INTELIGENTNE PREDAŤ ALEBO PRENAJAŤ.

Lokalita

Zdieľať

Zdieľaj